Betal ferien her
Dansk Fri Ferie benytter DIBS ( danskInternet Payment System ). Betaling med kredittkort her er trygt og godkjent av PBS. Hvis du er i tvivl, har du mulighed til å se en liste over godkjente butikker. for salg over Internett, det er samme regler som salg over telefon. Da Dansk Fri Ferie’s konsept er baseret på telefon- og internetsalg, bruker vi standardregler for salg over internettet, og forbedrede vilkår for tilbaketrekking.
Betalingskort
Booking nummer
Navn
HUSK: Angi bare hele tall uten komma eller punktum
Pris (e.g: 5415)
Kort Fee (0%) 0
Total pris 0
korttype

Gebyr:

+ 1,75% af købsbeløbet
Gratis
+ 1,75% af købsbeløbet